Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019
13. konferencia slovenských a českých pracovísk biomedicínskeho inžinierstva
O udalosti Pre autorov Dôležité termíny Výbory konferencie Program Registrácia Miesto konania Kontakt Fotogaléria 11.9. - 13.9.2019, Hotel Boboty, Terchová 
 


 O udalosti
 
 Tradícia konferencie "Trendy v biomedicínskom inžinierstve" vzišla z prvého seminára pracovníkov katedier českých a slovenských VŠ a vedeckých pracovísk orientovaných na výučbu a výskum vo všetkých oblastiach biomedicínskeho inžinierstva, ktorý sa konal v roku 1999 na Ústave biomedicínskeho inžinierstva FEI VUT v Brne. Po niekoľko ročných opakovaniach bol v roku 2002 vo Vysokých Tatrách (organizované TU Košice) prvýkrát použitý názov konferencie "Trendy v biomedicínskom inžinierstve".

 Konferencia "Trendy v biomedicínskom inžinierstve" vytvára fórum pre prezentáciu vedeckých, výskumných i pedagogických výsledkov a skúseností dosiahnutých nielen na vysokoškolských pracoviskách, ale aj ďalších podobne orientovaných pracoviskách, v ústavoch akadémie vied, zdravotníckych zariadení, a pod.
 Posledná konferencia bola organizovná pod záštitou VŠB-TU Ostrava v prostredí horského hotela Excelsior, Horní Lomná:
 V roku 2019 sa konferencia "Trendy v biomedicínskom inžinierstve" vracia po viacerých rokoch do Žiliny. Nadchádzajúci 13. ročník organizuje Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v spolupráci s Katedrou teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Teší nás, že naše pracovisko bude organizátorom konferencie práve v roku 2019, kedy uplynie presne 20 rokov od založenia študijného odboru "Biomedicínske inžinierstvo" na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Konferencia sa uskutoční v termíne 11.9. - 13.9. 2019 v Hoteli Boboty neďaleko Žiliny v prekrásnom prostredí Vrátnej doliny.
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.
 
© KTEBI 2018