Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019
13. konferencia slovenských a českých pracovísk biomedicínskeho inžinierstva
O udalosti Pre autorov Dôležité termíny Výbory konferencie Program Registrácia Miesto konania Kontakt Fotogaléria 11.9. - 13.9.2019, Hotel Boboty, Terchová 
 


Pre autorov
 
 Konferenčné príspevky prosím pripravte vo formáte, ktorý je zhodný s formátom článkov časopisu "Lékař a Technika". Maximálny rozsah jedného príspevku sú 4 strany.
 Oficiálnymi jazykmi sú: slovenský, český a anglický jazyk.
 Šablónu si môžete stiahnuť tu.
 Všetky príspevky budú recenzované a publikované v elektronickom zborníku na CD s ISBN.
 Príspevok bude možné nahrať až po registrácii účastníka konferencie. Podrobný postup bude uvedený v e-maili, ktorý dostanete po uskutočnení registrácie na vami uvedenú adresu.
 Registrácia je potrebná pre všetkých účastníkov.
 Registračný poplatok na konferenciu pre jedného účastníka je vo výške 180,-€ bez DPH (early bird, do 28.06.2019) resp. 220,-€ bez DPH (normal, po 28.06.2019). V cene poplatku sú zahrnuté, okrem ubytovania, všetky konferenčné materiály a aktivity súvisiace s konferenciou.
 Konferencia sa bude konať v priestoroch hotela Boboty neďaleko Žiliny. Ubytovanie v hoteli v 2 lôžkovej izbe je možné si priamo zarezervovať pri registrácií na konferenciu. Ubytovanie si každý účastník konferencie hradí sám priamo na recepcii hotela v hotovosti resp. platobnou kartou.
 Pri platbe registračného poplatku sa riaďte údajmi uvedenými v tabuľke nižšie. Do správy pre príjemcu napíšte prosím meno konferencie TBMI2019 a následne uveďte Vaše meno resp. meno osoby/osôb, za ktorú/-é je poplatok hradený.
Názov a sídlo organizácie: VTS pri ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
IČO: 30227852
IČ DPH: SK2020668782
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. MsP Žilina
Číslo účtu (IBAN): SK6009000000000076511456, GIBASKBX
Variabilný symbol: 160
Konštantný symbol: 385
Správa pre príjemcu: TBMI2019 Vaše meno
 VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.
 
 
© KTEBI 2018